image description image description image description image description image description

TOB’ANIK TOJB’ALIL

We jun tob’anik kqaya chi kech ri winaq, kqachomaj chi utz rech kewalij pa taq ri k’axk’olil pa uwi’ tijonik xuquje’ ri man kya’ ta kiq’ij.

TOB’ANIK WA’IM

Are keqato’ ri alaxik kkiriq numik, kqaya ri kijastaq rech kewa’ik xa jeri’ keto’ che ri meb’a’il k’o pa taq ri komon.

TOB’ANIK TIJONIK

Jun tob’anik chi kech ri alaxik, rech kkib’an ri ya’talik. Ri kalk’wa’l kkik’iso xuquje’ kkich’ak ri tijonik kkimajij, rech kaq’at xuquje’ oxq’at tijonik pacha ri ucholajem ri tijonik pa we amaq’.

TOB’ANIK WA’B’AL

K’o ri wab’al man paqal ta rajil rech keqato’ konojel ri winaq, alaxik, e meb’a’, wene xa anaqil kij, rech man k’ax ta kkiriq che utzukuxik ri kiwa.

ALAB’OM ALITOM AJCHAKIB’

We Cholchak ri’ kuya’ tijonik pa uwi’ jalojoj taq no’jib’al man pa tijob’al taj, xane are kuqaj le ja tijob’al, wene ja rech komon jawi kek’oji’ wi.

CHOLCHAK RECH TOB’ANIK WA’IM

Chanojisaj ri awuj, are kakoj le pitz’ib’al k’o pa ikaq’ab’

Chtz’ib’aj ronojel le kta’ pa le wuj we kawaj katk’oji’ pa we ch’olchak.

!
descrtiption

RI KEKOJOWIK


 1. Alaxik e k’o pa taq komon ulew, e meb’a’, e k’o pa uq’ab’ taq komon rech ri nim tinamit Paxil Kayala’.
 2. Nan man k’ot kachijilal ri maja’ na juwinaq kijunab’, e yab’ taq ixoqib’, wene’ tajin kkik’iysaj kal.
 3. Nima’q taq winaq, ri e q’axinaq che oxk’al job’ kijunab’. Ri e k’o pa nima’q taq yab’ilal.
 4. Winaq chi man kekowin taj kkiyik kib’, chi rajawaxik k’o jun kilow kech.
descrtiption

AJPATANELAB’

 1. Knojisax uwuj ri utz’ib’am ub’i’ pa we Cholchak, nab’e kta’ na uchi’ janipa’ pwaq kuch’ako, k’ateri’ kut’in kan uwi’ uq’ab’ pa ri wuj, uwachib’al xuquje’ kutz’aqisaj kan ri ub’i’ ronojel.
 2. Kjach kan uwachib’al uwujil k’aslemal kech ri alk’wa’lxelab’ ri maja’ na ktz’aqat kijunab’. Ri rajilab’al ri tijob’al e k’o wi, xuquje’ ri ajilab’al rech tijoxel.
 3. Kkik’am xa jun laj koxtar jastaq rech ktijowik, jawi nu ke’el wi, jas le kitz’ib’am kan pa kiwuj.
 4. Kkik’am uq’ab’ che utz ukojik ri jastaq kkib’ano, ri kya’ chi kech xuquje’ keko’ji’ pa taq le riqow ib’ kb’anik.
descrtiption

URAYIB’AL

Ktob’an che uwalajisaxik kino’jib’al, kichak ri alaxik aj tinamit, ri kkiriq k’axk’olil che uloq’ik kiwa. Rumal wa’ kya’ ri tob’anik, pixb’anik, xuquje’ kichuq’ab’ ri ixoqib’.

descrtiption

LAJ RAYIB’AL

 1. Kb’an jun tob’anik chi kech ri winaq xuquje’ kya’ ri ya’tal chi kech ri kiwa rumal chi e meb’a’ taq winaq.
 2. kepixb’axik, ketijox ri alaxik ri kkiriq k’axk’olil pa kik’aslemal, pa uwi’ taq le meb’a’il, rech kkik’ex ri kichomab’al xuquje’ keto’ pa kik’aslemal.

CHOLCHAK

TOB’ANIK RECH WA’IM

We Cholchak ri’ kichuq’ab’il ri Q’atb’al Tzij rech ketob’an che uk’isik ri meb’a’il, k’axk’olil kriqitaj pa taq ri komon aj chija, xuquje’ jun tob’anik chi kech ri alaxik are chi’ e k’o pa numik, Jun laj koxtar jastaq rech ktijowik k’ut le kkik’amo pa joq’otaj taq q’ij, chi kech ri man kekowin taj kkiloq’ le jastaq kech. Xuquje’ kya’ wa’ we tob’anik chi kech ri winaq nim kilixik, nimaq taq winaq chi man k’ot kcha chi kech, alaxik man k’ot kirajil che uloq’ik ri jastaq kech. Keto’ ri winaq k’o kalk’wa’l e laj na, alitom, alab’om, e yab’ taq ixoqib’. Wene ri winaq e k’o pa jun k’ax yab’il xuquje’ ri kkik’ulmaj k’axkolik rumal chi saq’ij che ri kitiko’n, kmuqitaj ne kan kulew rumal le jab’, rachi’l nik’aj taq k’axk’olil chik kkik’ulmaj che uch’akik ri kiwa.

Jastaq petinaq pa ri koxtar

   Lajuj pajib’al kinaq’
   Lajuj paijb’al aros
   Jun lime’t ja’ q’anal
   Job’ pajib’al k’aj
   Keb’ pajib’al joch’ rech mox
   Oxib’ pajb’al joch’ k’o uchuqab’il.
   Jun pajib’al k’aj leche
   Keb’ pajib’al atz’am
   Job’ pajib’al asukal.


WACHIB’AL