image description image description image description image description image description

Lintenq’ nink’ul chi tuminal

Naqak’a’uxla naq li sachok nawan rik’ineb’ li poyanam jwal aajel ru, xb’aan naq chi jo’ka’in yooko chi tenq’ank rik’in xjeb’al li poyanam ink’a’ nake’xnaw li ilok ru hu ut tz’iib’ak ut eb’ li nake’xk’ul li tz’eqtanaak.

Linsachomq nink’ul jo’ tenq’

Naqayal qaq’e xjeb’al li neb’a’il ut eb’ li rahilal nake’tawok reheb’ li komonil sa’ eb’ li tenamit; nako’oken rik’ineb’ li junkab’al wankeb’ xch’a’ajkilal xtawb’al li chaab’il tzekemq ut li xk’ihalil aajel ru cho’q reheb’.

Lintenq’ nink’ul cho’q re tintzoloq

Tento naq eb’ li junkab’al te’xb’eeresi li xk’ulub’ wankeb’ chi rix li tzolok ut tento naq txaqab’amanq xchaq’rab’il chan ru naq te’tz’aqonq, te’xyal xq’e ut te’elq chi us sa’ li tzolok re li xkab’ xtasalil li tzolok jo’ wi’ re naq te’xraq ru li xtzolb’aleb’ jo’ chan ru naq nab’eeresimank li tzolok sa’ li tenamital.

Li wa’leb’aal nink’ul wi’ lintzekemq jo’ jun intenq’al

Naqatenq’aheb’ li poyanam ut eb’ li junkab’al wankeb’ sa’ maajelal sa’ xk’ab’a’ li neb’a’il, li rahilal ut eb’ li ch’a’ajkilal nake’tawok reheb’ ut sa’ xk’ab’a’ chi xjunil a’in namaajelo’ li xtzekemqeb’.

Eb’ li saaj poyanam nake’oken chi sa’

A’in a’an jun k’anjel chi rix li kawresink ib’ li naru xb’eeresinkil jo’ xkomon li tzolok nawan rajlal, a’in nab’aanumank sa’ eb’ li tzoleb’aal re li awa’b’ejilal ut eb’ li yamyokil na’ajej nake’tawman sa’ eb’ li k’aleb’aal.

K’anjel nab’eeresiman chi rix Lintenq’ nink’ul cho’q re tintzoloq

Naru nakanujtasi xsa’ li hu napatz’mank aawe ka’aj wi’ taapitz’ sa’ laanim

Tento taatz’iib’a chi xjunil li esilal napatz’mank aawe sa’ li hu nak’eeman aawe, wi’ taawaj tz’aqonk sa’ li k’anjel a’in.

!
descrtiption

Tzolok naxik xteram malaj
reheb’ li nimqal ru tzoleb’aal

Xpaayil ru li xb’eeresinkil

Nab’aanumank a’in re xtawb’al li juntaq’eetilal sa’ xyanqeb’ li saaj poyanam aj Watemaal, rik’in li tzolok naxik chik xteram, li na’ajmank arin a’an xk’eeb’aleb’ xtenq’al re naq yooqeb’ chi tzolok junelik eb’ wankeb’ sa’ xmaajelal li tumin naraj naxye eb’ li wankeb’ sa’ li neb’a’il, ab’an aajel ru naq te’xk’utb’esi naq yookeb’ xk’eeb’al xch’ool re li tzolok naxik chik xteram, re naq chi jo’ka’in yooq chi tamk li xtzolb’aleb’.

descrtiption

Tzolok re xkab’
xraqalil li tzolok

Xpaayil ru li xb’eeresinkil

Xtenq’ankileb’ li saaj poyanam li wankeb’ chalen kab’laju toj kaahib’ xka’k’aal chihab’ re, re naq eb’ a’in te’ruhanq chi tz’aqonk sa’ li tzolok, re naq chi jo’ka’in te’tz’aqonq sa’ xkawresinkil li xnawomeb’ ut a’in tk’anjelaq cho’q re xb’eeresinkil li xyu’ameb’, re naq chi jo’ka’in yooqo chi tenq’ank re naq ink’a’ chik te’maajelo’q li saaj poyanam sa’ eb’ li tzoleb’aal, re naq chi jo’ka’in ink’a’ te’kanaaq chi ixb’ej yal sa’ xk’ab’a’ xmaajelal li xtumineb’, re naq kama’an te’ruhanq xkawresinkil rib’eb’ rik’in li tzolok ut chaab’ilaqeb’ poyanam cho’q re li tenamit.

descrtiption

LI XB’EEN
INK’ANJEL

Xpaayil ru li xb’eeresinkil

Chi rix li k’anjel “Li xb’een ink’anjel”, a’in jun xk’a’uxl li awa’b’ejilal cho’q reheb’ li saaj poyanam re naq te’k’eemanq xk’anjel eb’ li saaj poyanam wankeb’ sa’ li maajelal qayehaq jo’ li neb’a’il, re naq chi jo’ka’in tchaab’ilo’q li xwanjikeb’ sa’ xk’ab’a’ xb’aanunkil malaj xtzolb’al junaq li k’anjel.

descrtiption

TENQ’ RE XTZOLB’AL JUNAQ
LI K’ANJEL CHI UQ’MEJ

Xpaayil ru li xb’eeresinkil
Li nataaqeman rix rik’in li k’anjel, a’an eb’ li nake’k’uub’ank re li junjunq chi junkab’al li wankeb’ sa’ neb’a’il tento te’xkawresi rib’ cho’q re xyiib’ankil k’a’ re ru chi ruq’eb’ re te’roksi malaj cho’q aj wi’ te’xk’ayi, re naq chi jo’ka’in te’xtaw xtuminal li xtzekemq re xq’axb’al li kutan junjunq.

 

LI NAYEEMANK CHI RIX LI K’ANJEL YO CHI B’EERESIMANK

LINTENQ’ NINK’UL CHO’Q RE TINTZOLOQ

Li k’anjel a’in a’an cho’q re xk’eeb’aleb’ xtenq’al wankeb’ sa’ neb’a’il re naq eb’ li xkok’al ut eb’ li toj saajeb’ te’ruhanq chi tzolok, jo’ wi’ xxaqab’ankil xchaq’rab’il re naq eb’ a’in te’tz’aqonq, te’wanq ut te’elq chi us sa’ li tzolok jo’ re li xkab’ ut rox xraqalil li tzolok nab’eeresiman sa’ li tenamit.

Aajel ru naq li nake’tz’aqonk sa’ li k’anjel tento naq te’xk’utb’esi naq tz’iib’anb’ileb’ ut xteram li tzolok wankeb’ wi, jo’ wi’ te’xk’utb’esi naq xe’el chi us sa’ li tzolok wankeb’ wi’ tento naq laajeb’ ro’k’aal xteram te’risi sa’ li xtzolb’aleb’ yookeb’ risinkil rik’in li tenq’ nake’xk’ul.

Li tenq’ nak’ulman chi rix li tzolok najala moko junnaqik ta cho’q reheb’ chi xjunil, a’in a’yaal xteram li tzolok wankeb’ ut a’in toj natz’ilman rix ma naru chik xk’eeb’al xkomon toj sa’ eb’ li nimqal tzoleb’aal (Universidad).

Eb’ li nake’tz’aqonk

  1. Eb’ li junkab’al li wankeb’ sa’ neb’a’il ut jwal neb’a’eb’ wi’ chik, ab’an li wankeb’ sa’ eb’ li k’aleb’aal li maajun wa nake’xk’ul xtenq’al.
  2. Junkab’al wankeb’ xkok’al aj kab’laju toj kaahib’ xka’k’aal chihab’ re.
  3. Ixq toj saajeb’ ut saaj poyanam wankeb’ sa’ neb’a’il li nke’tawman sa’ eb’ li k’aleb’aal, re naq chi jo’ka’in te’ruhanq chi tz’aqonk sa’ li xkawresinkileb’ rib’, re naq te’xtaw xb’ehil li xwaklejikeb’ rik’in li tumin, wank sa’ komonil ut li xyehom xb’aanuhom nake’xyu’ami rajlal kutan.

Eb’ li jalam uuch