image description image description image description image description image description

Lintenq’ nink’ul chi tuminal

Naqak’a’uxla naq li sachok nawan rik’ineb’ li poyanam jwal aajel ru, xb’aan naq chi jo’ka’in yooko chi tenq’ank rik’in xjeb’al li poyanam ink’a’ nake’xnaw li ilok ru hu ut tz’iib’ak ut eb’ li nake’xk’ul li tz’eqtanaak.

Linsachomq nink’ul jo’ tenq’

Naqayal qaq’e xjeb’al li neb’a’il ut eb’ li rahilal nake’tawok reheb’ li komonil sa’ eb’ li tenamit; nako’oken rik’ineb’ li junkab’al wankeb’ xch’a’ajkilal xtawb’al li chaab’il tzekemq ut li xk’ihalil aajel ru cho’q reheb’.

Lintenq’ nink’ul cho’q re tintzoloq

Tento naq eb’ li junkab’al te’xb’eeresi li xk’ulub’ wankeb’ chi rix li tzolok ut tento naq txaqab’amanq xchaq’rab’il chan ru naq te’tz’aqonq, te’xyal xq’e ut te’elq chi us sa’ li tzolok re li xkab’ xtasalil li tzolok jo’ wi’ re naq te’xraq ru li xtzolb’aleb’ jo’ chan ru naq nab’eeresimank li tzolok sa’ li tenamital.

Li wa’leb’aal nink’ul wi’ lintzekemq jo’ jun intenq’al

Naqatenq’aheb’ li poyanam ut eb’ li junkab’al wankeb’ sa’ maajelal sa’ xk’ab’a’ li neb’a’il, li rahilal ut eb’ li ch’a’ajkilal nake’tawok reheb’ ut sa’ xk’ab’a’ chi xjunil a’in namaajelo’ li xtzekemqeb’.

Eb’ li saaj poyanam nake’oken chi sa’

A’in a’an jun k’anjel chi rix li kawresink ib’ li naru xb’eeresinkil jo’ xkomon li tzolok nawan rajlal, a’in nab’aanumank sa’ eb’ li tzoleb’aal re li awa’b’ejilal ut eb’ li yamyokil na’ajej nake’tawman sa’ eb’ li k’aleb’aal.

K’ANJEL NAB’EERESIMAN CHI RIX XYUUTAL LINSACHOMQ NINK’UL JO’ TENQ’

Naru nakanujtasi xsa’ li hu napatz’mank aawe, ka’aj wi’ taapitz’ sa’ laanim

Tento taatz’iib’a chi xjunil li esilal napatz’mank aawe sa’ li hu nak’eeman aawe, wi’ taawaj tz’aqonk sa’ li k’anjel a’in.

!
descrtiption

Eb’ li nake’tz’aqonk


 1. Junkab’al wankeb’ sa’ eb’ li na’ajej ut teep wankeb’ sa’ li tenamit Watemaal li wankeb’ sa’ neb’a’il ut sa’ maajelal
 2. Eb’ li na’b’ej xjuneseb’ chi xk’iirisinkileb’ li ralal xk’ajol, na’b’ej wankeb’ rub’el li junmay chihab’, qana’chin wankeb’ sa’ yu’am yajel malaj li yookeb’ chi tu’resink.
 3. Adultos mayores de 65 años de edad, personas con discapacidad o enfermedades crónicas
 4. Personas que por su vulnerabilidad necesitan ser atendidas
descrtiption

LI TENEB’ANB’IL
XB’AANUNKIL

 1. Tento xnujtasinkil li hu aajel ru cho’q re li tz’aqonk sa’ li k’anjel, b’ar wi’ tento xk’eeb’al chan ru wan li xwanjik rik’in li xsachomq, aajel aj wi’ ru tixk’e reetalil li ru’uj ruq’, tk’e jun li xjalam uuch ut rajlil li xhu nak’utb’esink re jo’ poyanam (DPI)
 2. Tento tk’e xmuhil reetalil xchihab’eb’ li xkok’al toj kok’eb’ jo’ wi’ rajlil li CUI nake’k’eemank reheb’ sa’ li tzoleb’aal nake’tzolok wi’.
 3. Tento te’xk’ul sa’ li jun k’ehok jun yuut li k’a’ re ru natzekaman sa’ li na’ajej na’uxmank wi’ xjek’b’al, a’yaal b’ar kiye’e re naq twulaq chi xk’ulb’al.
 4. Tento naq tixsume naq troksi chi tz’aqal reeru eb’ li tzekemq naxk’ul ut tento aj wi’ naq ttz’aqonq sa’ li k’ehok na’leb’ nawank chi rix.
descrtiption

Li nataaqemank rix

Tenq’ank re xkawresinkileb’ li junkab’al li wankeb’ sa’ li tenamit li wankeb’ sa’ neb’a’il malaj li nake’xk’ul rahilal sa’ xk’ab’a’ xmaajelal li xtzekemqeb’, a’in rik’in xk’eeb’al b’ayaq li tzekemq ut li xkawresinkileb’ chi rix chan ru naq kawaqeb’ li qana’chin.

descrtiption

Li nataaqemank rix chi ru wiib’ oxib’ kutan

 1. Tento rilb’al naq tk’eemanq chi ub’ej xk’ulub’eb’ li poyanam wankeb’ sa’ rahilal ut neb’a’il re naq te’ruhanq chi xtawb’al li xtzekemqeb’.
 2. Xkawresinkil eb’ li junkab’al li wankeb’ sa’ rahilal ut sa’ neb’a’il, rik’in xk’eeb’al eb’ li na’leb’ re xtamresinkil xnawomeb’ re naq te’ruhanq xkolb’al rib’ sa’ xb’eeresinkil li xyu’am sa’ eb’ li xjunkab’al ut sa’ eb’ li komonil wank.

LI NAYEEMANK CHI RIX LI K’ANJEL YO CHI B’EERESIMANK

XYUUTAL LINSACHOMQ NINK’UL JO’ TENQ’

Li k’anjel a’in natikib’amank xb’eeresinkil sa’ xk’ab’a’ naq li wankeb’ sa’ li awa’b’ejilal te’raj xjeb’al b’ayaq li neb’a’il ut eb’ li rahilal nake’xk’ul li komonil wankeb’ sa’ eb’ li tenamit, jo’ wi’ tenq’ank re naq te’ruhanq xtenq’ankileb’ li junkab’al rik’ineb’ li xtzekemq, re naq chaab’il tzekemq te’xk’ul ut chi tz’aqalaj. Ab’an a’in xxaqab’amank xb’aanunkil ab’an moko re najt kutan ta, li nab’aanuman a’an xk’eeb’al jun yuutaq xtzekemqeb’, a’in najek’man chi kok’ xsa’ reheb’ li junkab’al li wankeb’ sa’ rahilal neb’a’il li wankeb’ sa’ xteepal Watemaal. Nak’eeman aj wi’ reheb’ li poyanam wankeb’ xmaajelal sa’ li xjunxaqalil jo’ aj wi’ cho’q reheb’ li cheekal poyanam li maak’a’eb’ xtzekemq. Xyuutal eb’ li tzekemq naq’axtesimank reheb’ li junkab’al nake’tawmank sa’ eb’ li tenamit li wankeb’ sa’ rahilal neb’a’il ut toj wankeb’ rilom kok’al ut saaj poyanam; jo’ wi’ wankeb’ qana’chin wankeb’ sa’ yu’am yajel ut eb’ li toj yookeb’ chi tu’resink; cheekel poyanam, poyanam wankeb’ junaq xyajel ink’a’ chik na’usa ut poyanam wankeb’ junaq xmaajelal sa’ xjunxaqalil, jo’ aj wi’ eb’ li junkab’al nake’tawe’ xb’aan li rahilal jo’ li saq’ehil, hab’alq’e ut sa’ xk’ab’a’ a’in ink’a’ chik xe’uuchink li rawimqeb’, kama’an naq xe’kana chi maak’a’ chik xtzekemqeb’.

Eb’ li k’a’ re ru naxk’am chaq xyuutulal li tzekemq

   10 liiwr kenq’
   10 liiwr aros
   1 meet aseyt
   5 liiwr k’aj cho’q re xyiib’ankil li wa
   2.2 liiwr li mox
   3 liiwr li k’aj re uq’un
   1 liiwr li leech
   2 liiwr li atz’am
   5 liiwr li k’ajkab’


Eb’ li jalam uuch