image description image description image description image description image description

LINTENQ’ NINK’UL CHI TUMINAL

Naqak’a’uxla naq li sachok nawan rik’ineb’ li poyanam jwal aajel ru, xb’aan naq chi jo’ka’in yooko chi tenq’ank rik’in xjeb’al li poyanam ink’a’ nake’xnaw li ilok ru hu ut tz’iib’ak ut eb’ li nake’xk’ul li tz’eqtanaak.

Linsachomq nink’ul jo’ tenq’

Naqayal qaq’e xjeb’al li neb’a’il ut eb’ li rahilal nake’tawok reheb’ li komonil sa’ eb’ li tenamit; nako’oken rik’ineb’ li junkab’al wankeb’ xch’a’ajkilal xtawb’al li chaab’il tzekemq ut li xk’ihalil aajel ru cho’q reheb’.

Lintenq’ nink’ul cho’q re tintzoloq

Tento naq eb’ li junkab’al te’xb’eeresi li xk’ulub’ wankeb’ chi rix li tzolok ut tento naq txaqab’amanq xchaq’rab’il chan ru naq te’tz’aqonq, te’xyal xq’e ut te’elq chi us sa’ li tzolok re li xkab’ xtasalil li tzolok jo’ wi’ re naq te’xraq ru li xtzolb’aleb’ jo’ chan ru naq nab’eeresimank li tzolok sa’ li tenamital.

Li wa’leb’aal nink’ul wi’ lintzekemq jo’ jun intenq’al

Naqatenq’aheb’ li poyanam ut eb’ li junkab’al wankeb’ sa’ maajelal sa’ xk’ab’a’ li neb’a’il, li rahilal ut eb’ li ch’a’ajkilal nake’tawok reheb’ ut sa’ xk’ab’a’ chi xjunil a’in namaajelo’ li xtzekemqeb’.

Eb’ li saaj poyanam nake’oken chi sa’

’in a’an jun k’anjel chi rix li kawresink ib’ li naru xb’eeresinkil jo’ xkomon li tzolok nawan rajlal, a’in nab’aanumank sa’ eb’ li tzoleb’aal re li awa’b’ejilal ut eb’ li yamyokil na’ajej nake’tawman sa’ eb’ li k’aleb’aal.

K’ANJEL NAB’EERESIMAN CHI RIX LINTENQ’ NINK’UL CHI TUMINAL

Naru nakanujtasi xsa’ li hu napatz’mank aawe, ka’aj wi’ taapitz’ sa’ laanim

Tento taatz’iib’a chi xjunil li esilal napatz’mank aawe sa’ li hu nak’eeman aawe, wi’ taawaj tz’aqonk sa’ li k’anjel a’in

!
descrtiption

Tenq’ chi rix kawilal

Xpaayil li tenq’

Nateneb’amank sa’ xb’een eb’ li junkab’al rilb’al naq twanq li kawilal sa’ xyanqeb’ chi xjunil li wankeb’ sa’ li xjunkab’al. Li aajel ru a’aneb’ a’in:

  1. Wanqeb’ xkok’al chalen toj xyo’la toj o’laju chihab’.
  2. Twulaq sa’ li rochochil li b’anleb’aal re naq te’ile’q xb’aan laj b’anonel chi rajlal eb’ li kok’al.
  3. Tento naq tk’e rib’ chi ile’k xb’aan laj b’anonel li na’b’ej wank sa’ yu’am yajel ut li toj yo chi tu’resink.
descrtiption

TENQ’ CHO’Q RE LI TZOLOK

Xpaayil li tenq’

Nak’eemank cho’q reheb’ li junkab’al li nake’xyal xq’e chi rilb’al naq te’xik chi tzolok eb’ li ralal xk’ajol. Li aajel ru a’aneb’ a’in:

  1. Tento naq wanqeb’ xkok’al aj waqib’ toj o’laju chihab’
  2. Tento xk’amb’aleb’ li kok’al sa’ eb’ li tzoleb’al ut aajel ru naq te’wulaq rajlal
  3. Aajel ru naq junelik te’wulaq sa’ li tzoleb’aal eb’ li kok’al wankeb’ sa’ xraqalil li toj kok’eb’ ut eb’ li wankeb’ sa’ xb’een xtasalil li tzolok.
descrtiption

LI NATAAQEMANK RIX

Tenq’ank re xchaab’ilob’resinkil xwanjikeb’ li poyanam sa’ eb’ li junkab’al li wankeb’ sa’ neb’a’il ut eb’ li jwal neb’a’eb’ wi’ chik, jo’ eb’ li kok’ ixqa’al, kok’ telom chalen toj xe’yo’la toj o’laju chihab’ jo’ aj wi’ eb’ li qana’chin wankeb’ sa’ yu’am yajel jo’ wi’ eb’ li toj yookeb’ chi tu’resink, rik’in xnumsinkil xtuminal xk’anjelankil li kawilal ut li tzolok, b’ar tento te’tz’aqonq eb’ li ixq.

descrtiption

LI NATAAQEMANK RIX CHI RU WIIB’ OXIB’ KUTAN

  1. Tenq’ank chi xkolb’al ut chi xwaklesinkil eb’ li poyanam wankeb’ sa’ eb’ li komonil li jwal nake’tawe’ xb’aan li neb’a’il, re naq te’ruhanq chi okenk sa’ li kawilal ut rik’in li tzolok.
  2. Xkawresinkileb’ li na’b’ej nake’tz’aqonk sa’ li k’anjel, re naq a’aneb’ te’xk’ut li wakliik sa’ eb’ li xjunkab’al ut li k’anjelak sa’ komonil sa’ eb’ li xk’aleb’aal re naq chi jo’ka’in yooq chi jeb’k li neb’a’il.

LI NAYEEMANK CHI RIX LI K’ANJEL YO CHI B’EERESIMANK

LINTENQ’ NINK’UL CHI TUMINAL

A’in jun k’anjel nab’eeresiman cho’q re xjeb’al li neb’a’il sa’ eb’ li k’aleb’aal, li na’ajmank a’an xtenq’ankil eb’ li junkab’al li jwal wankeb’ sa’ neb’a’il, re naq chi jo’ka’in yooqo chi tenq’ank re naq ink’a’ chik tnumtaaq li neb’a’il rik’in xkawresinkileb’ li poyanam. Rik’in a’in yooko aj wi’ chi okenk re naq eb’ li kok’al toj xe’yo’la toj chalen aj o’laju chihab’ te’tz’aqonq chi xtawb’al li kawilal jo’ aj wi’ li qana’chin wankeb’ sa’ yu’am yajel ut eb’ li toj yookeb’ chi tu’resink, kama’an aj wi’ sa’ li tzolok cho’q reheb’ laj waqib’ toj o’laju chihab’. Nakook’anjelak rik’in xnumsinkil xtuminal eb’ li k’anjel a’in, li nake’xyal xq’e chi k’anjelak chi rix kawilal ut li tzolok rik’ineb’ li junkab’al nake’oken sa’ eb’ li k’anjel a’in; wank aj wi’ li k’anjel na’uxman chi rix xtenq’ankileb’ li kok’al toj kok’eb’, rilb’al naq tz’iib’anb’ilaqeb’ ut naq yooqeb’ xk’eeb’al xch’ool chi wank sa’ eb’ li tzoleb’aal, a’in na’uxman rik’ineb’ li kok’al ut saaj poyanam li wankeb’ waqib’ toj o’laju chihab’ reheb’.

Li naqataaqe rix a’an xpuktasinkil b’ar wankeb’ xk’ulub’ eb’ li komonil aj Watemaal, li na’ajmank xtenq’ankil a’aneb’ li wankeb’ sa’ neb’a’il, eb’ li ink’a’ nake’k’eeman sa’ ajl ut li wankeb’ sa’ rajb’al ru, jo’ aj wi’ li ramb’il chi ruheb’ li xtz’aqonikeb’ sa’ eb’ li k’anjel naxyechi’i li awa’b’ejilal chi rix li wakliik, jo’ sa’ eb’ li jalanjalanq chi na’ajej wankeb’ jo’ sa’ eb’ li k’ayiil, sa’ eb’ li komonil, sa’ eb’ li poopol kab’l, sa’ eb’ li komonil ut eb’ li ch’uut wankeb’ sa’ li komonil.

TENQ’ CHI RIX KAWILAL

LI AAJEL RU CHO’Q RE

EB’ LI ALAL K’AJOLB’EJ

image

Tento naq wanqeb’ ralal xk’ajol li toj xe’yo’la toj waqib’ chihab’

ROCHOCHIL EB’ LI B’ANLEB’AAL

image

Te’wulaq chi xpatz’b’al xtenq’ sa’ eb’ li b’anleb’aal re naq yooq chi ilmank chan ru yo chi b’eek xkawilal eb’ li ralal xk’ajol

XK’AMB’AL REETALIL

image

Rilb’al chan ru yo chi b’eek li xwanjik sa’ yu’am yajel li na’b’ej jo’ wi’ li yo chi tu’resink

TENQ’ CHO’Q RE LI TZOLOK

LI AAJEL RU CHO’Q RE

EB’ LI ALAL K’AJOLB’EJ

image

Tento naq wanqeb’ ralal xk’ajol li toj xe’yo’la toj waqib’ chihab’

EB’ LI NA’AJEJ WANKEB’ CHO’Q RE LI TZOLOK

image

Tento xk’amb’al eb’ li kok’al sa’ eb’ li na’ajej wankeb’ re li tzolok re naq chi jo’ka’in ink’a’ twanq li maajelo’k sa’ eb’ li tzoleb’aal

TENTO LI TZ’AQONK

image

Aajel ru naq junelik te’wulaq sa’ li tzoleb’aal eb’ li kok’al wankeb’ sa’ xraqalil li toj kok’eb’ ut eb’ li wankeb’ sa’ xb’een xtasalil li tzolok.

EB’ LI JALAM UUCH