image description image description image description image description image description

LINTENQ’ NINK’UL CHI TUMINAL

Naqak’a’uxla naq li sachok nawan rik’ineb’ li poyanam jwal aajel ru, xb’aan naq chi jo’ka’in yooko chi tenq’ank rik’in xjeb’al li poyanam ink’a’ nake’xnaw li ilok ru hu ut tz’iib’ak ut eb’ li nake’xk’ul li tz’eqtanaak.

LINSACHOMQ NINK’UL JO’ TENQ’

Naqayal qaq’e xjeb’al li neb’a’il ut eb’ li rahilal nake’tawok reheb’ li komonil sa’ eb’ li tenamit; nako’oken rik’ineb’ li junkab’al wankeb’ xch’a’ajkilal xtawb’al li chaab’il tzekemq ut li xk’ihalil aajel ru cho’q reheb’.

LINTENQ’ NINK’UL CHO’Q RE TINTZOLOQ

Tento naq eb’ li junkab’al te’xb’eeresi li xk’ulub’ wankeb’ chi rix li tzolok ut tento naq txaqab’amanq xchaq’rab’il chan ru naq te’tz’aqonq, te’xyal xq’e ut te’elq chi us sa’ li tzolok re li xkab’ xtasalil li tzolok jo’ wi’ re naq te’xraq ru li xtzolb’aleb’ jo’ chan ru naq nab’eeresimank li tzolok sa’ li tenamital.

LI WA’LEB’AAL NINK’UL WI’ LINTZEKEMQ JO’ JUN INTENQ’AL

Naqatenq’aheb’ li poyanam ut eb’ li junkab’al wankeb’ sa’ maajelal sa’ xk’ab’a’ li neb’a’il, li rahilal ut eb’ li ch’a’ajkilal nake’tawok reheb’ ut sa’ xk’ab’a’ chi xjunil a’in namaajelo’ li xtzekemqeb’.

EB’ LI SAAJ POYANAM NAKE’OKEN CHI SA’

A’in a’an jun k’anjel chi rix li kawresink ib’ li naru xb’eeresinkil jo’ xkomon li tzolok nawan rajlal, a’in nab’aanumank sa’ eb’ li tzoleb’aal re li awa’b’ejilal ut eb’ li yamyokil na’ajej nake’tawman sa’ eb’ li k’aleb’aal.

K’ANJEL NAB’EERESIMAN CHI RIX LI WA’LEB’AAL NINK’UL WI’ LINTZEKEMQ JO’ JUN INTENQ’AL

Naru nakanujtasi xsa’ li hu napatz’mank aawe, ka’aj wi’ taapitz’ sa’ laanim

Tento taatz’iib’a chi xjunil li esilal napatz’mank aawe sa’ li hu nak’eeman aawe, wi’ taawaj tz’aqonk sa’ li k’anjel a’in.

!

 

 

LI NAYEEMANK CHI RIX LI K’ANJEL YO CHI B’EERESIMANK

WA’LEB’AAL NAKINEXTENQ’A WI’

A’in jun k’anjel nab’eeresiman cho’q re xyechi’inkil xtenq’ankileb’ li poyanam ut junkab’al wankeb’ sa’ neb’a’il, sa’ maajelal, sa’ rahilal ut naab’al chik li na’oken re naq maak’a’ li xtzekemqeb’. Re naq te’k’eemanq chaab’il tzekemq li tk’e xkawilaleb’, saqaq ru ut kub’enaqaq li xtz’aq. 

Xhoonalil nak’eemank li tzekemq

  1. Wa’ak re eq’la
  2. Wa’ak re wa’leb’
  3. Wa’ak re ewu (a’in nab’aanumank ka’aj wi’ naq nak’ulmank junaq li ch’a’ajkilal rahilal)

 

.

B’AR NAKE’NAAK

WA’LEB’AAL NAKINEXTENQ’A WI’
CHIQUIMULA

1ra. Calle "A" entre 10a. Y 11a. Avenida zona 1, Chiquimula

ESCUINTLA

9a. Calle 3-30 zona 1, Escuintla

FEGUA

10a. Avenida 21-22 zona 1, Watemaal

JUTIAPA

final Calzada 15 de septiembre, Barrio Latino z.1, Jutiapa

LO DE CARRANZA

Lote 15 manzana 14 sector “A” La Bendición, Lo de Carranza, San Juan Sacatepéquez,

SANTUARIO

1a. Avenida 8-60 zona 1, Watemaal

SAN MARCOS

5a. Calle 14-254 zona 5, San Marcos

PARROQUIA

15 Avenida 2-95 zona 6, Guatemala

QUETZALTENANGO

Avenida de las Amèricas y 0 calle,zona 8, Quetzaltenango

QUICHE

6a. Avenida entre 1ra. Y 2da. Calle zona 1, Santa Cruz del Quiché

MIXCO COMUNIDAD

3a. Avenida 27-51 zona 10 Mixco, Anexo a la Parroquia San Pedro Nolasco

MIXCO ALBERGUE

0 avenida y 23 calle Colonia Vista al Valle zona 1, Mixco

ROOSEVELT

6a. Avenida calzada Roosevelt, zona 11, Guatemala

UNOP

9a. Avenida 8-00 zona 11, Watemaal

EB’ LI JALAM UUCH