image description image description image description image description image description

LINTENQ’ NINK’UL CHI TUMINAL

Naqak’a’uxla naq li sachok nawan rik’ineb’ li poyanam jwal aajel ru, xb’aan naq chi jo’ka’in yooko chi tenq’ank rik’in xjeb’al li poyanam ink’a’ nake’xnaw li ilok ru hu ut tz’iib’ak ut eb’ li nake’xk’ul li tz’eqtanaak.

LINSACHOMQ NINK’UL JO’ TENQ’

Naqayal qaq’e xjeb’al li neb’a’il ut eb’ li rahilal nake’tawok reheb’ li komonil sa’ eb’ li tenamit; nako’oken rik’ineb’ li junkab’al wankeb’ xch’a’ajkilal xtawb’al li chaab’il tzekemq ut li xk’ihalil aajel ru cho’q reheb’.

LINTENQ’ NINK’UL CHO’Q RE TINTZOLOQ

Tento naq eb’ li junkab’al te’xb’eeresi li xk’ulub’ wankeb’ chi rix li tzolok ut tento naq txaqab’amanq xchaq’rab’il chan ru naq te’tz’aqonq, te’xyal xq’e ut te’elq chi us sa’ li tzolok re li xkab’ xtasalil li tzolok jo’ wi’ re naq te’xraq ru li xtzolb’aleb’ jo’ chan ru naq nab’eeresimank li tzolok sa’ li tenamital.

LI WA’LEB’AAL NINK’UL WI’ LINTZEKEMQ JO’ JUN INTENQ’AL

Naqatenq’aheb’ li poyanam ut eb’ li junkab’al wankeb’ sa’ maajelal sa’ xk’ab’a’ li neb’a’il, li rahilal ut eb’ li ch’a’ajkilal nake’tawok reheb’ ut sa’ xk’ab’a’ chi xjunil a’in namaajelo’ li xtzekemqeb’.

EB’ LI SAAJ POYANAM NAKE’OKEN CHI SA’

A’in a’an jun k’anjel chi rix li kawresink ib’ li naru xb’eeresinkil jo’ xkomon li tzolok nawan rajlal, a’in nab’aanumank sa’ eb’ li tzoleb’aal re li awa’b’ejilal ut eb’ li yamyokil na’ajej nake’tawman sa’ eb’ li k’aleb’aal.

K’ANJEL NAB’EERESIMAN CHI RIX EB’ LI SAAJ POYANAM NAKE’OKEN CHI SA’

Naru nakanujtasi xsa’ li hu napatz’mank aawe, ka’aj wi’ taapitz’ sa’ laanim

Tento taatz’iib’a chi xjunil li esilal napatz’mank aawe sa’ li hu nak’eeman aawe, wi’ taawaj tz’aqonk sa’ li k’anjel a’in

!
descrtiption

EB’ LI NAKE’TZ’AQONK

  1. Eb’ li saaj poyanam wankeb’ kab’laju toj kaahib’ xka’k’aal chihab’ re, tento a’anaqeb’ li ink’a’ k’eeb’ileb’ sa’ ajl, neb’a’eb’ ut ch’a’ajkilal sa’ li komonil wank.
  2. Wanqeb’ chi nach’ rik’in li na’ajej b’ar wi’ yo chi b’eeresimank li k’anjel.

 

descrtiption

LI TENEB’ANB’IL
XB’AANUNKIL

  1. Tento li tz’aqonk sa’ eb’ li jalanjalanq chi k’anjel nab’eeresimank sa’ li tzolok li nak’anjelak chi ru.
  2. Tento naq tk’e xch’ool chi roksinkil ut chi xkolb’al rix eb’ li na’ajej malaj rochochil nab’eeresimank wi’ li k’anjel chi rix li tzolok.
  3. Roxloq’inkil eb’ li chaq’rab’ xaqab’anb’il chaq chi rix li k’anjel na’ajmank xtawb’al.
  4. Aajel ru naq li t-uxmanq xtzolb’al tento xk’utb’al malaj xwotzb’al rik’ineb’ jalan chik li poyanam, re naq chi jo’ka’in yooq li okenk re naq ink’a’ chik jwal k’i eb’ li saaj poyanam te’ok sa’ xb’aanunkil eb’ ch’a’ajilal rahilal.
descrtiption

LI NATAAQEMANK RIX

Tenq’ank cho’q re xkotzb’al eb’ li rahilal nak’ulmank sa’ eb’ li komonil rik’ineb’ li saaj poyanam li nake’tawman sa’ eb’ li neb’a’il, b’ar wi’ nasik’man xb’ehil chan ru naq te’xk’e chi k’anjelak li xnawomeb’ malaj li k’a’ ru nake’xnaw xb’aanunkil, jo’ wi’ rilb’al chan ru naq te’roksi li hoonal nake’wank chi yamyo ruheb’.

descrtiption

Li nataaqemank rix chi ru wiib’ oxib’ kutan

  1. Tento xtawb’al xtz’aqonik eb’ li saaj poyanam sa’ eb’ li komonil.
  2. Rilb’al naq ttusub’amanq sa’ xb’eeresinkil li tzolok eb’ li na’leb’ tk’anjelaq re xkawresinkileb’ xk’a’uxl eb’ li saaj poyanam re naq te’ruhanq xkolb’al rib’ chi ruheb’ li xyu’am.

LI NAYEEMANK CHI RIX LI K’ANJEL YO CHI B’EERESIMANK

EB’ LI SAAJ POYANAM NAKE’OKEN CHI SA’

A’in a’an jun k’anjel nak’eeman jo’ xkomon li tzolok, li nab’aanumank sa’ rochochil eb’ li tzoleb’aal re li awa’b’ejilal ut sa’ junqaq chik na’ajej nake’tawman sa’ eb’ li k’aleb’aal. Li nataaqemank rix rik’in li na’leb’ a’in a’an xkawresinkileb’ li junkab’al re naq te’xnaw li oxloq’ink, tenq’ank, rahok, sumwank ut twanq li tuqtuukilal chi rib’ileb’ rib’.

Naxb’eeresi k’iila paay chi na’leb’ li naxtz’aqob’resi ru xtusulal xna’leb’il li tzolok rik’in xkawresinkileb’ sa’ xraqik li xamaan, b’ar wi’ eb’ li saaj poyanam nake’xk’utb’esi li xseeb’alileb’ re xtzolb’al k’iila k’anjel, jo’ aj wi’ nake’xk’utb’esi li k’a’ ru nake’ruhan xb’aanunkil, re naq chi jo’ka’in nake’xchaab’ilob’resi xwanjik sa’ eb’ li xjunkab’al ut sa’ eb’ li komonil.

EB’ LI JALAM UUCH